Rålambska dräktboken 51
Överste falkeneraren
"Douanskij Passa öfwer Falka"