Rålambska dräktboken 57
Chiaus för janitscharerna
"Chiaus de li Janizari"