Rålambska dräktboken 58
Sultanens roddare
"Hamlecij qui tirent les remes de la gallere de l'Empereur"
'Hamlaci som drar årorna på Kejsarens galär'