Rålambska dräktboken 63
Infanteriöverste
"Ihaia Bassa qui vont au pied devant le Janissar aga"

'som går till fots framför janitschargeneralen'.
Yaya var en infanteristyrka från Anatolien.