Rålambska dräktboken 64
Bektashi-dervisch
"Ianissar Softas prester som gå för ianissarer och roopa Hu hu"

'Janitschar-präst'
I sultanens procession deltog en skara Bektashi-dervischer vilkas ledare ropade 'Gud är frikostig' och de övriga svarade Hû! 'Han är!', varom Rålamb berättar i sin dagbok.