Rålambska dräktboken 68
Page till häst
"Izoglan a cavallo"
Pagerna, iç oglans, valdes bland de mest begåvade av de tvångsrekryterade kristna ynglingarna och kunde uppnå höga ämbeten.