Rålambska dräktboken 69
Janitschar från Egypten
"Ianissari d'Ag˙pte"