Rålambska dräktboken 81
Musketör
"Levente"
Levend var irreguljära trupper till lands och sjöss, som inte sällan urartade till rövarband.