Rålambska dräktboken 84
Trumpetare
i janitscharmusiken (mehtar) med en trumpet zurna