Rålambska dräktboken 86
Danserska
med kastanjetter çalpara