Rålambska dräktboken 93
Uppsyningsman över torghandeln
"pesa il pane Mustazib"
'Muhtezib väger brödet'

Han bär på ett redskap för prygelstraff.