Rålambska dräktboken 94
Stum
"Mutus"
De 'tunglösa' (dilsiz) budbärarna användes för konfidentiella uppdrag.