Rålambska dräktboken 95
Sultanens livvakt
"Peick qvi vanno innanzi l'Imperatore"
'Peyk som går framför kejsaren.'
De utgjorde jämte solakerna sultanens livvakt.