Göran Bäärnhielms webbplats

Släkten Bäärnhielm
Nybro
Jonsson Avasjö
KB
Kartor
Kartarkivarieföreningen
Folkets Historia
Magnus Erikssons landslag
Medeltid
Stockholms Humanistiska Förbund
Kvikkjokk
Islamutställningen 2000
Istanbul juni 2006
Nyrén
Rålamb
Opicinus de Canistris
Johan Gustaf Renats "kalmuckiska" kartor
Mercator Bilder till artikel inför Mercators 500-årsdag 5 mars 2012
Messrelationen Kalmarkrigskartan 1611
Fredsmilskartor
Antikvitetskollegiet
Persiska manuskriptblad

Sidredaktör: Göran Bäärnhielm
<goran.baarnhielm[at]gmail.com>
Grindsgatan 35, SE-11857 Stockholm, Sweden
Tel. +46-8-6437741, Mobile (SMS only) +46-768-362848
Uppdaterad: 2019-10-17