Tillbaka
Alfabetiskt register
Abd Manaf, Muhammeds anfader 137v
Adelns ledare - Nakib-ül-esraf 40
Artillerist - Topçu 117
Avsmakare, sultanens - Çesnici basi 48
Ayran-försäljare 14
Barberare 19
Befälhavare för pagerna (vite övereunucken) - Kapi agasi 37
Befälhavare för rekryterna - Acemi oglanlar kâhyasi 33
Bektashi-dervisch - Yeniçeri softasi 64
Bestraffning av ohederliga köpmän 11
Borgare i Konstantinopel 39
Brud 70
Bågskytt - Solak 112, 113
Bärare av mat i seraljen 13
Bärare (Hamal) av kläder i seraljen 114
Bödel - Cellat 16, 46
Cittraspelerska - Kanûnî 89
Danserska med çagana 129
Danserska med kastanjetter (çalpara) 86
Dervisch, vandrande 135
Dvärg - Cüce 52
Dörrvaktare - Kapici 49
Falkenerare - Doganci basi 51
Favorithustru, sultanens - Hasseki Sultan 5
Folkslag - Armenier 20, 80
Folkslag - Armeniska 21, 71
Folkslag - Grek 54, 78
Folkslag - Grekinna 55, 56, 76
Folkslag - Hebreiska 72
Folkslag - Jude 74
Folkslag - Judinna 73
Folkslag - Moldavier 26
Folkslag - Perser 97, 98
Folkslag - Persiska 99
Folkslag - Turkiska 6, 8
Folkslag - Ungrare 119, 120
Folkslag - Valakiet 123
Fruktservitör 12
Försäljare av ayran 14
Gatsopare - Bokçu basi 23
Gevärsskyttarnas hövitsman - Vezir-i Tüfekçi 122
Guvernören (Beylerbey) över Bosnien 103
Guvernören (Bey) över Rumelien 29
Herde - Beylik çoban 27
Hundförare (Samsuncu) med stridshund 105
Härold (Çavus) för Egypten 43
Härold för janitscharerna 57
Härold för Rumelien 102
Infanteriöverste - Yayabasi 63
Janitschar - Yeniçeri 25, 66, 67
Janitschar från Egypten 69
Janitscharkapten - Yeniçeri Çorbaci 53
Janitscharöverste 75
Jägare Avcus 22
Kavallerist - Sipâhî 106
Kavallerist från Kairo 108
Kock - Asçi 34
Kommendant för livgardet Bostanci basi 30
Kreatursvaktare - Beylik çoban 27
Kvinna i 'badsandaler' (nalin) 7
Kvinna med guldkärl 128
Kvinna med karaff och bägare 10
Kvinna med pojke på väg till badet 127
Kvinna som röker pipa 9
Kvinna, trummande 126
Kvinna, judinna 73
Kvinna, hebreisk 72
Kvinna, grekisk 55, 56, 76
Kvinna, armenisk 21, 71
Kvinna, persisk 99
Kvinna, turkisk 6, 8
Lakejer, storvisirens - Satir 50
Livgardist Solak 112, 113
Livvakt, för sultanen - Peyk 31, 95, 96
Livvakternas page - Has odanin içoglani 59
Läkare, pagernas - Içoglan hekim 62
Lärd man – "schejk" 136
Mevlevi-dervisch med trumma 134
Militärdomare - Kazasker - för Europa 77
Mufti 132
Muhammeds ättlingars ledare - Nakib-ül-esraf 40
Musketör - Levend 81
Page - Iç oglan 60
Page till häst 68
Palatsvakt - Saray Bekçi 104
Parkvakt - Bostanci 31
Pascha i krig 28
Persiska kungar 137, 137v
Präst 61
Präst, janitscharernas 65
Ptolemaios, astronomen 137
Ridknekt, sultanens 45, 101
"Riksmarskalken" - Çavus basi 1, 47
Roddare, sultanens - Hamlaci 58
Rumelien 29
Sadelmakare, sultanens - Serraç 111
Servitör - Çesnici 44
Skattbärare 41
Skrivare för parkvakterna 32
Soldat bärande fiendehuvud 15
Stadsfogden - Subasi 110
Standardbärare - Bayrakdar 4
Statskurir - Tatar 38, 115, 116
Stum budbärare - Dilsiz 35, 94
Sultan Mehmed IV 2
Svärdbärare, sultanens - Silâhtar aga 3
Trumma - Dümbelek 126
Trumpetare - Zurnaci 84
Uppasserska 125
Uppsyningsman över torghandeln - Muhtezib 93
Vaktsoldat - Baltaci 24
Vapensmed - Cebeci 36
Vattenbärare 131
Vattenservitör 17
Vedhuggare - Baltaci 18, 24
Vite övereunucken - Kapi agasi 37
Överhovmästarinnan - Kâhya kadini 79
Överjägmästaren 42